Tìm một kế hoạch phù hợp cho bạn

Việc khai thác trong đám mây được tốt cho những người khai thác mới muốn thử khai thác và kiếm được mã đồng tiền điện tử cũng như những người khai thác có kinh nghiệm không muốn phải lo lắng hay nảy mầm với việc khai thác được tổ chức hoặc trên cơ sở tại nhà.

Phiên Bản Cơ Bản 1.1


Tỷ Lệ Kiếm Tiền
0.000075 LTC/min

0.1 LTC mỗi ngày

Phần Thưởng Đ 10%

Phiên bản chuẩn 1.2


Tỷ Lệ Kiếm Tiền
0.00015 LTC/min

0.2 LTC mỗi ngày

Phần Thưởng Đ 20%

Phiên bản chuẩn 1.3


Tỷ Lệ Kiếm Tiền
0.0003 LTC/min

0.4 LTC mỗi ngày

Phần Thưởng Đ 30%

Phiên bản Cao cấp 1.4


Tỷ Lệ Kiếm Tiền
0.007 LTC/min

10 LTC mỗi ngày

Phần Thưởng Đ 50%